Solicitare furnizare servicii de consiliere individuala

Cerere pentru furnizarea serviciilor de consiliere individuala

  • solicit prin prezenta cerere furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala individuala în vederea tranzitiei de la scoala la o viata activa.
  • Motivul solicitarii sesiunii de consiliere individuala