Conferinta de lansare a proiectului „Egalitate pe piata muncii – Sansa TA la un viitor mai bun!”

Constanta, 13 iunie 2014. Agentia Nationala Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in parteneriat cu Loop Operations, anunta lansarea proiectului „Egalitate pe piata muncii – Sansa TA la un viitor mai bun!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data de 19 iunie, incepand cu ora 12:00, in cadrul hotelului Scapino (Mamaia).

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale pentru 540 de femei – consumatoare de droguri sau aflate in situatii de risc de consum de droguri, precum si femei apartinand altor grupuri vulnerabile din regiunea Sud-Est.

In cadrul conferintei se va dezbate problema excluziunii sociale si profesionale a femeilor apartinand grupurilor vulnerabile, cauzate in special de absenta unei educatii adecvate si a abilitatilor necesare pentru ocuparea unui loc de munca si se va incerca identificarea de solutii pentru reintegrarea acestor persoane in vederea asigurarii conditiilor optime de viata, educatie si a unui loc de munca stabil.

La eveniment sunt invitati sa participe reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale, reprezentanti ai organizatiilor cu activitate relevanta in domeniul ocuparii si incluziunii sociale, membri ai societatii civile, consilieri si asistenti sociali, psihologi si sociologi.

Proiectul „Egalitate pe piata muncii – Sansa TA la un viitor mai bun!” se adreseaza unui numar de 540 de femei, dintre care 465 consumatoare de droguri, foste consumatoare sau femei aflate in risc de consum si 75 de femei apartinand altor grupuri vulnerabile.

Prin intermediul acestui proiect, Agentia Nationala Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Loop Operations isi propun urmatoarele obiective: dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale pentru 465 de femei, in special femei consumatoare de droguri sau aflate in situatii de risc de consum, precum si 75 de femei apartinand altor grupuri vulnerabile prin organizarea decursuri de formare profesionala; consolidarea egalitatii de gen si de sanse pentru 325 de femei prin combaterea inegalitatilor, in special bazate pe etnie, dizabilitati, varsta si gen prin dezvoltarea de programe de consiliere sociala si consolidarea accesului egal pe piata muncii prin promovarea principiului egalitatii de sanse si gen la nivel de comunitate.

Prin organizarea de cursuri de formare profesionala si oferirea de servicii de consiliere sociala, proiectul isi propune sa ofere membrilor grupului tinta urmatoarele beneficii: cresterea competentelor profesionale si imbunatatirea capacitatii de ocupare; accesul la informatii relevante cu privire la drepturile pe care membrii grupului tinta le au conform legislatiei in vigoare; asigurarea tratamentului si accesului egal la resurse pentru femei; stimularea reintegrarii pe piata muncii a membrilor grupului tinta in vederea imbunatatirii capacitatii de ocupare.

Informatii suplimentare cu privire la activitatile proiectului si la modalitatea de participare la conferinta se pot obtine la adresa de e-mail: comunicare@loopoperations.ro/en.

Loop Operations sustine viitorii profesionisti in domeniul juridic

In perioada 26 –  29 mai 2014, Loop Operations a organizat in Timisoara (26.05.2014), Iasi (26.05.2015), Constanta (27.05.2014) si Pitesti (29.05.2014) conferintele de lansare a 4 proiecte de amploare dedicate dezvoltarii profesionale si integrarii pe piata muncii a studentilor si masteranzilor din cadrul facultatilor de drept si administratie publica din Romania.

Proiectele fac parte dintr-o suita de 6 initiative derulate la nivel national (in regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud, Nord-Est, Vest, Sud-Vest si Sud-Est) in parteneriat Institutul Notarial Roman, universitatile de stat din cele 6 regiuni (Universitatea din Bucuresti, Universitatea din Pitesti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea din Craiova si Universitatii Ovidius din Constanta) si compania Economic Confort. Toate cele 6 proiecte sunt cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Evenimentele au adus in fata studentilor reprezentantii partenerilor implicati in derularea proiectului, precum si potentiali angajatori de la nivelul fiecarei regiuni care au abordat problematica dezvoltarii unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive, care sa permita integrarea in munca a tinerilor absolventi.

Cei peste 600 de studenti si masteranzi din facultatile de drept si administratie publica prezenti la primele 4 conferinte de lansare au identificat impreuna cu invitatii la conferinte solutii pentru facilitarea accesului absolventilor de studii juridice si administrative la obtinerea unui loc de munca si dobandirea experientei practice necesare la locul de munca inca din timpul studiilor.

Cele 6 proiecte derulate de Loop Operations fac parte dintr-un demers integrat ce are ca obiectiv dezvoltarea competentelor practice si abilitatilor studentilor necesare in vederea adaptarii la cerintele pietei muncii si obtinerii unui loc de munca.

Pe langa stabilirea unor colaborarii pe termen lung intre mediul academic si mediul de afeceri din Romania, proiectele presupun dezvoltarea unor programe personalizate de consiliere profesionala si stagii de practica in organizatii de profil (cabinete de avocatura, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silita, instante judecatoresti) pentru studentii la drept.

***

Demersul nostru de sustinere a tranzitiei de la scoala la piata muncii pentru pentru tinerii absolventi continua cu lansarea a alte doua proiecte, in cadrul unor conferinte ce vor avea loc in Craiova (02.06.2014) si Bucuresti (04.06.2014). In cadrul celor 2 conferinte se va dezbate problema tranzitiei tinerilor de la scoala la viata activa si se va incerca identificarea de solutii pentru facilitarea acestui proces. La eveniment sunt asteptati sa participe studenti si masteranzi la facultatile de drept si administratie publica, precum si potentiali angajatori in domeniu.

Pentru mai multe detalii legate de proiectele Loop Operations aflate in derulare, accesati pagina dedicata AICI.

 

Consultanta pentru proiecte sustenabile