Line

Loop Management se bazeaza pe rigurozitatea unei echipe de experti care nu cunosc definitia esecului. Oferim doua categorii de servicii principale: management complet de proiect (prin externalizarea catre Loop Operations) sau supervizare si asistenta pentru echipa dumneavoastra interna de proiect.

Loop Management ofera consultanta si asistenta pentru toate actiunile necesare in implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale de la elaborarea cererilor de prefinantare si pana la  managementul efectiv al intregului proiect. Asistenta financiara, suport in activitatea de raportare, managementul relatiilor externe cu autoritatea contractanta sunt cateva dintre serviciile prin care ajutam clientul sa transforme activitatea de implementare intr-una eficienta si cu impact real asupra indicatorilor planificati.

Expertii Loop Management au obtinut pana in prezent rambursari integrale ale cheltuielilor proiectelor finalizate, dar si ale celor aflate inca in derulare.

 

 

Servicii

Managementul activitatilor proiectului
  • Monitorizarea calendarului de activitati conform contractului de finantare;
  • Auditarea din punct de vedere al activitatilor administrative si de fond;
  • Documente model pentru validarea cheltuielilor;
Managementul financiar
Suport oferit in elaboarea cererilor de rambursare;
Monitorizarea cash-flowului;
Consultanta pentru completarea de documente justificative;
Managementul riscului;
Asistenta pentru solutii in situatii de criza;
Managementul achizitiilor publice
  • Consultanta pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica;
  • Elaborarea si/sau verificarea documentatiei aferente procedurilor de achizitii publice consultanta cu privire la aspecte legale;
Monitorizarea proiectului si a comunicarilor cu autoritatea de management
Comunicarea cu autoritățile de management sau organismele intermediare delegate;
Oferirea de consultanţă cu privire la aspecte ce tin de legislatia in vigoare;
Formularea de puncte de vedere pentru sustinerea pozitiei beneficiarului;
Asistenta privind metodele de gestionare a relatiilor si comunicarii cu autoritatile.
Line