Ministerul Fondurilor Europene lansează programul România StartUP Plus, preluând în ghidul final propunerile lansate în dezbaterea publică organizată de CRCA în data de 21 iulie 2016

Ministerul Fondurilor Europene susține antreprenoriatul în mediul urban prin alocarea a 105 milioane de euro pentru programul „România Start-up Plus”.

Ghidul final a fost publicat, ieri, 31 august, şi conţine majoritatea propunerilor şi sugestiilor care au reieşit din consultarea publică organizată de CRCA în data de 21 iulie, consultare la care au participat 44 de organizaţii cu experienţă în derularea de proiecte finanţate din fonduri structurale.

Dintre propunerile preluate enumerăm:

 • Introducerea posibilității de a implementa proiectele în parteneriat;
 • Îmbunătățirea condițiilor pentru acordarea tranșelor de finanțare pentru start-up-uri;
 • Eliminarea restricțiilor privind organizarea programului de formare, respectiv impunerea unui număr de 80 de ore de formare care să includă mentorat în cadrul unor companii cu domeniu de activitate similar cu domeniul de interes al cursantului;
 • O mai bună definire a mentoratului şi introducerea obligativității participării la programul de mentorat doar pentru beneficiarii de subvenţie;
 • Eliminarea obligaţiei de a angaja în cadrul intreprinderilor nou create persoane din grupul țintă care au beneficiat de formare antreprenorială în cadrul proiectului;
 • Reintroducerea în contractul de finanţare a termenelor de procesare a cererilor de rambursare, notificărilor, actelor adiţionale şi termene pentru realizarea plăţilor de către MFE;
 • Acceptarea ca grup țintă eligibil a persoanelor care au mai deţinut sau deţin părţi sociale în cadrul altor firme;
 • Definirea componenţei juriului însărcinat cu evaluarea planurilor de afaceri;
 • Ajustarea prevederilor privind experienţa experţilor angajaţi în proiect astfel încât să asigure egalitatea de şanse;
 • Adaptarea gradului în care proiectul trebuie sa contribuie la temele secundare ale POCU la obiectivele apelului de proiecte;
 • Eliminarea cerințelor privind identificarea plagiatului în cadrul planurilor de afaceri.

Având în vedere că MFE a preluat larga majoritate a propunerilor noastre, și acum programul este fezabil și își poate atinge indicatorii în condiții de sustenabilitate, considerăm că în cele de urmă a meritat să așteptăm câteva săptămâni în plus pentru lansare. Aşa cum arată acum, acest program are toate șansele să fie un succes” Rodica Lupu, preşedinte CRCA.

Pe această cale dorim să multumim tuturor participanților la dezbatere, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, societății civile, instituțiilor de cercetare, camerelor de comerţ și antreprenori pentru efortul de a contribui şi susţine demersul nostru de consultare publică. Lista completă a organizaţiilor care au participat la dezbatere şi care au semnat raportul de propuneri poate fi consultată AICI.

Totodată dorim să mulțumim reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene pentru deschiderea cu care au abordat consultarea, analizarea propunerilor trimise de către CRCA, precum şi preluarea acestora în forma finală a ghidului.

Aici puteți consulta raportul dezbaterii publice, iar aici ghidul final al programului „România Start-up Plus!.

Schema de ajutor de minimis pentru finanţarea start-up-urilor prin programul „România Start-up Plus” poate fi derulată de autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă, universități și ONG-uri, fiind finanțate activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zone urbane.


Taguri: , , , , , , , , , , , , , , ,

« Inapoi