Egalitate pe piata muncii – sansa TA la un viitor mai bun

DENUMIRE PROIECT: Egalitate pe piata muncii – sansa TA la un viitor mai bun! (ID 135606)

INITIATORI: Agentia Nationala Antidrog – Beneficiar, Loop Operations – Partener

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: Regiunea Sud-Est

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 14.05.2014 – 14.11.2015

OBIECTIV: Ne propunem sa contribuim la dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale pentru 540 de femei, in special consumatoare de droguri, cat si alte grupuri vulnerabile in vederea cresterii capacitatii de ocupare pe piata muncii in regiunea Sud-Est.

GRUP TINTA: In activitatile proiectului vor fi implicate 540 de persoane, din care 465 femei, in special femei consumatoare de droguri, foste consumatoare sau aflate in risc de consum de droguri 75 de femei apartinand altor grupuri vulnerabile.

IMPLICAREA LOOP OPERATIONS: In cadrul proiectului asiguram componenta de promovare si derulam campania de informare privind egalitatea de sanse si gen prin organizarea unei serii de mese rotunde si dezbateri publice adresate autoritatilor publice si partenerilor sociali.

INDICATORI:
540 de femei participante la cursurile de formare profesionala pentru facilitarea accesului pe piata muncii;
325 de femei incluse in programul de consiliere sociala;
140 de femei participante la cursurile de perfectionare/initiere;
2 mese rotunde avand ca teme de dezbatere respectarea principiului egalitatii de sanse si gen pe plan socio-profesional;
3 dezbateri publice privind egalitatea de sanse pe piata muncii a femeilor din regiunea Sud-Est.« Inapoi