1 milion de euro pentru investiții

Alocare și depunere în funcție de disponibilitatea alocărilor în bugetul de stat.

Prin HG 807/2014 întreprinderile înființate conform Legii societăților nr. 31/1990 pot solicita ajutor de stat pentru investiții  în baza acestei scheme. Sunt eligibile investițiile care se realizează în majoritatea sectoarelor de activitate, cu puține excepții.

Pot aplica atât întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate,  IMM-uri cât și întreprinderi mari.

Se finanțează atât înființarea unei unități noi activități cât și diversificarea activității unității, în medie proiecte finanțate propun înființarea a minim 160 de locuri de muncă.

Valoarea minimă a unui proiect este de  de 4,5 milioane lei, iar intensitatea ajutorului variază între 50% și 10%. (10% pentru București și 35% pentru Ilfov și regiunea Vest, 50% pentru restul țării)

Ajutorul poate fi folosit pentru achiziționarea de active corporale de orice tip:

  • Echipamente ( instalații tehnice, mașini și echipamente noi), doar mijloace fixe fără transport și montaj;
  • construcții (construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect la un standard de cost de 650 lei/mp arie desfășurată), nu sunt eligibile construcțiile care nu se încadrează în în STAS 4908-85;
  • chiria pentru spații (chiria nu poate depăși 22 lei/mp/lună),
  • Totodată, maxim 50% din valoarea eligibilă a proiectului poate fi folosită pentru achiziția de active necorporale.

TVA-ul aferent acestor cheltuieli nu este eligibil.

Pentru a aplica condițiile minime suplimentare de eligibilitate pentru întreprinderi sunt:

  • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani
  • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exercițiu financiar încheiat
  • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

LASĂ UN COMENTARIU