2.5 milioane de euro pentru creșterea inovării în companiile din regiunea SE

Prin intermediul acestui apel de proiecte,  POR 1.2 vor fi sprijinite activități specifice cu caracter integrat/complex, cu abordare multisectorială, implementate în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanță cu domeniile prioritare identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Apelul este deschis până la data de: 15 mai 2021.

Proiectele se desfășoară pe două etape:

  • Activități de cercetare-dezvoltare;
  • Activități de investiții în active corporale și necorporale (Ex: crearea unei noi unităţi de fabricaţie/ de prestare servicii )

Extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la Ghidul Solicitantului;

Beneficiarii eligibili sunt ITT , inclusiv PST, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare constituite ca: Microîntreprindere, IMM, Întreprindere Mare, ONG, Universitate, Autoritatea publică centrală, Instituție publică, Institut de cercetare, Cameră de comerț.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect este de minim 500.000 euro și maxim de 2.500.000 euro.

Cotele de bază de finanțare publică a activităților de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzătoare, sunt următoarele:

  • 50% pentru cercetarea industrială;
  • 25% pentru dezvoltarea experimentală;

Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici.

Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 15%, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80 % din costurile eligibile.

LASĂ UN COMENTARIU