Innovation Norway-până la 2 milioane de euro pentru electrificarea gospodăriilor

Apelul oferă sprijin pentru proiecte care vor electriza gospodăriile neelectrificate și comunități în care conexiunea la rețea nu este fezabilă din punct de vedere economic sau unde gospodăriile vizate nu își pot permite taxa de conectare. Bugetul alocat acestui apel este de 10.000.000 euro împărțit între granturi mici și apelul principal. Proiectele pot fi depuse […]

Programul Active Citizens- apeluri pentru creșterea implicării cetățenilor în comunitate

Runda a doua a programului Active Citizens Funds are 5 apeluri active dedicate ONG-urilor ce propun proiecte pentru creșterea implicării cetățenilor în comunitate, prin dezvoltarea de modalități prin care pot contribui la cultura democratică. Proiectele pot fi depuse până la data de 20 Aprilie 2021, ora 16:00. Cele 5 apeluri sunt împărțite pe arii tematice […]

Până la 1 milion de euro pentru dezvoltarea comunităților vulnerabile

Apelul “CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR” finanțează proiecte realizate de ONG-uri, entități publice, și asociațiile autorităților locale în zone dezavantajate din mediul rural sau urban cu peste 20% populație romă (cu excepția București-Ilfov). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 […]

Provocări în sănătatea publică la nivel european-apel pentru ONG-uri

Schema de granturi mici nr. 2  are o alocare de 1.000.000 euro pentru proiecte de maxim 12 luni realizate de ONG-uri pentru furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate” pentru următoarele activități: activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului, […]

1 milion de euro pentru investiții

Alocare și depunere în funcție de disponibilitatea alocărilor în bugetul de stat. Prin HG 807/2014 întreprinderile înființate conform Legii societăților nr. 31/1990 pot solicita ajutor de stat pentru investiții  în baza acestei scheme. Sunt eligibile investițiile care se realizează în majoritatea sectoarelor de activitate, cu puține excepții. Pot aplica atât întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în […]