Programul Dezvoltare IMM-uri în România -Schema granturi mici

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastra  TIC Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiect 22 septembrie 2021 Acest Program va finanța proiecte propuse de întreprinderile românești într-unul dintre cele trei Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și Tehnologia informației și Comunicațiilor (denumită în continuare TIC). […]

7 milioane de euro pentru Inovare verde, Creștere albastră&TIC

Programul Dezvoltarea IMM-uri în România -Schema proiecte individuale Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastra  TIC Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiect 15 septembrie 2021 Acest Program va finanța proiecte propuse de întreprinderile românești într-unul dintre cele trei Arii de interes:  Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și Tehnologia informației și Comunicațiilor […]

Până la 200.000 de euro pentru producție, activități meșteșugărești, turism, servicii sociale, fabricarea peleților&brichetelor

PNDR submasura 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii […]

70.000 de euro pentru activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

PNDR- Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale Scopul acestei submăsuri este sprijinirea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Beneficiari eligibili: -Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; -Micro-întreprinderi și întreprinderile […]

Programul HORECA- Schema de ajutor de stat

Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa, reprezinta 20% din scaderea activitatii beneficiarului in anul 2020 comparativ cu anul 2019. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică. Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa,  reprezinta  20% din scaderea activitatii beneficiarului in […]