Programul RO-CULTURA

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Alocare financiară Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din […]

CENTRE DE EXCELENȚĂ PROFESIONALĂ

PARTENERIATE PENTRU EXCELENȚĂ-Centres of Vocational Excellence -CoVEs Această acțiune sprijină crearea și dezvoltarea treptată a platformelor europene de centre de excelență profesională, contribuind la dezvoltarea regională, inovare și strategii de specializare inteligentă, precum și la platformele internaționale de colaborare. Centrele de Excelență Profesională vor funcționa pe două niveluri: 1. La nivel național, într-un anumit context […]

Business growth in Start-ups

Mecanismul Financiar SEE&fonduri norvegiene 2014-2021 Termen limită: 18 noiembrie 2021 Bugetul apelului este de 1 milion € Pentru start-up-uri românești  întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), infiintate cu maxim 4 ani si minim 6 luni inainte de data limita de depunere a proiectului. Companiile trebuie să activeze într-unul dintre domeniile de interes ale programului ( Inovație […]