Instalare panouri fotovoltaice prin Fondul de Modernizare – Ministerul Energiei

INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE – AUTOCONSUM Dată ESTIMATĂ deschidere apel MAI /2023 Solicitanții eligibili sunt: Societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România, Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local,fără a tranzita rețelele de transport […]

2 Apeluri digitalizare IMM-uri not IT si parteneriate IMM-uri si companii IT

PNRR – DIGITALIZARE IMM- uri non IT Beneficiari eligibili microîntrepinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii din toate regiunile de dezvoltare, inclusiv Bucuresti Ilfov  Perioada depunere- Apelul este deschis pana la data de 30 iunie 2023 INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINITE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE Valoarea maximă […]