25.000 – 200.000 euro pentru implementarea unui concept inovativ

Programul  POR 1.2  finanțează IMM-urile care doresc sa demonstreze si sa verifice funcționalitatea unui anumit concept   de produs, serviciu sau proces, care poate fi realizat si pus pe piata.

Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României pregătesc lansarea apelurilor „Proof of concept”, pentru fiecare regiune de dezvoltare va exista un apel distinct similar cu programul de digitalizare.

Apeluri regionale anunțate, cu dată estimativă de lansare în luna august.

Proiectele care pot fi depuse în cadrul acestui apel vizează creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă, respectiv:

 • Bioeconomie
 • Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
 • Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate
 • Alte domenii în funcție de specificul regional la nivel regional

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect este de minim 25.000 euro, maxim 200.000 euro.

Procentul de finanțare nerambursabila este de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile in cadrul apelului de finanțare.

Ca și condiție minimală de eligibilitate  solicitantul trebuie sa fi desfășurat activitate pe o perioada corespunzatoare unui an fiscal integral (2019) inainte de depunerea cererii de finantare si sa nu fi avut activitatea suspendata temporar in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (2019) si in anul depunerii cererii de finantare (2020).

Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-una din situațiile următoare:

 • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se parcurge o etapă de dezvoltare printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4)
 • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se parcurg doua etape de dezvoltare până la o tehnologie la scara redusa sau mărita validata ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL 5);

Finanțarea poate fi folosită pentru:

 • Cheltuieli cu dotari si active necorporale: echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, utilajele si echipamentele care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic.
 • Cheltuieli generale de administratie: cheltuieli administrative (e.g. chiriile; energie, combustibil si alte consumuri similare;
 • Cheltuieli cu servicii: servicii de dezvoltare si testare a modelului conceptual pentru produse/ servicii/ procese;

LASĂ UN COMENTARIU