7 milioane de euro pentru Inovare verde, Creștere albastră&TIC

Programul Dezvoltarea IMM-uri în România -Schema proiecte individuale

Arii de interes:

Inovare verde în industrie, Creștere Albastra  TIC

Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiect 15 septembrie 2021

Acest Program va finanța proiecte propuse de întreprinderile românești într-unul dintre cele trei Arii de interes:  Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și Tehnologia informației și Comunicațiilor (denumită în continuare TIC). Obiectivul este de a finanța dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, serviciilor și tehnologiilor inovatoare verzi, albastre sau TIC. Rezultatul preconizat al proiectelor finanțate prin aceste Apeluri este creșterea competitivității pentru întreprinderile românești în ariile menționate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. De asemenea, se presupune ca proiectele să contribuie la dezvoltarea de produse, servicii și tehnologii inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și la procese de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Beneficiari eligibili întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România.

Solicitantul trebuie să fie inființat de cel puțin 3 ani la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru ariile „Inovare verde în industrie” și „Creștere Albastră”, și de cel puțin 1 an fiscal la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru domeniul TIC.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.

Inovare verde în industrie – Activități eligibile

 1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare
 2. Dezvoltarea de tehnologii, servicii și produse verzi
 3. Dezvoltarea și implementarea proceselor de producție mai verzi

Creștere Albastră – Activități eligibile

 1. Dezvoltare și investiții în suprastructuri maritime
 2. Dezvoltare de soluții pentru transportul maritim
 3. Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim
 4. Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră
 5. Dezvoltare și investiții pentru resurselor miniere de pe fundul marin
 6. Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră
 7. Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
 8. Dezvoltarea de soluții inovatoare privind deșeurile și reziduurile marine
 9. Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru furnizarea de apă, inclusiv desalinizarea

TIC – Activități eligibile

 1. Dezvoltarea de produse/servicii/tehnologii TIC
 2. Dezvoltarea și implementarea de produse/servicii/tehnologii care utilizează componente TIC

Grantul minim și maxim pentru fiecare proiect

Suma minimă solicitată de asistență prin grant va fi de 200 000 Euro. Suma maximă solicitată de asistență prin grant va fi de 2 000 000 Euro.

Intensitatea grantului și cofinanțare

Contribuția financiară din acest Program va fi determinată de la caz la caz, luând în considerare toți factorii relevanți.

Intensitatea grantului acordat unui proiect va depinde de tipul de ajutor de stat acordat, mărimea entității solicitante, profitabilitatea proiectului, situația generală de finanțare a Solicitantului și alte elemente ale prevederilor Regulamentului care sunt relevante pentru respectivul proiect. Intensitatea grantului acordat unui proiect va varia în mod normal între 25 și 70 la sută.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli directe eligibile

 • Costuri cu personalul alocat Proiectului,
 • Costuri de deplasare și diurne pentru personalul și voluntarii care participă la Proiect
 • Costuri cu echipamente noi sau second-hand,
 • Costuri cu consumabile și furnituri, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite Proiectului;
 • Costuri legate de alte contracte acordate de către un promotor de proiect în scopul executării Proiectului, cu condiția ca această acordare să respecte regulile aplicabile cu privire la achizițiile publice;
 • Costuri rezultate direct din cerințele impuse de Contractul Proiectului pentru fiecare proiect.
 • Achiziționarea de proprietăți imobiliare și terenuri  (maxim  de 10% din cheltuielile eligibile totale ale Proiectului)

Cheltuieli eligibile indirecte ale proiectelor (cheltuieli de regie)

Costurile indirecte sunt toate costurile eligibile care nu pot fi identificate de către Promotorul de Proiect și/sau de Partenerul de Proiect ca fiind atribuite direct Proiectului, dar care pot fi identificate și justificate de sistemul contabil al acestuia ca fiind efectuate în relație directă cu costurile directe eligibile atribuite Proiectului.

LASĂ UN COMENTARIU