70.000 de euro pentru activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

PNDR- Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Scopul acestei submăsuri este sprijinirea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale.

Beneficiari eligibili:

-Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

-Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului (start-ups)

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Apelul se va deschide în vara anului 2021.

Finanțarea nerambursabilă solicitată este 100% (cofinantare 0) in valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Tipuri de activitati eligibile

Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole, cum ar fi:

fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,

articole de hârtie și carton;

fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

activități de prelucrare a produselor lemnoase;

industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;

fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă,

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)

Activități turistice

structuri de cazare de tip camping,

parcuri de rulote,

bungalow-uri,

servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local

Investiții pentru prestarea de servicii, cum ar fi:

medicale, sociale, sanitar-veterinare;

reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

consultanță, contabilitate, juridice, audit;

servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural

Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate: ambulanța umana, autospeciala pentru salubrizare, masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;

-Autocisternă pentru produse nealimentare,mașina de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă,utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant, mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Ambarcațiuni ce pot fi achiziționate, doar în scop  de  agrement: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren + construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Nu sunt eligibile utilaje agricole.

LASĂ UN COMENTARIU