A fost aprobată Noua schemă de finanțare „Investiții în activități productive” 2021 – care înlocuiește Măsura 3

Schema va fi deschisă IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectoarele afectate în mod deosebit de epidemia de coronavirus: precum industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea.

Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să fi fost înființate în România până la 31 decembrie 2018 și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019.

Conform fonduri-structurale.ro, în cadrul unei întâlniri pe care mediul de afaceri a avut-o astăzi, 7 decembrie, cu noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, s-au agreat de principiu mai multe modificări la Ghidul solicitantului aferent acțiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive (noua Măsură 3 pentru afaceri).

Din discuții s-a conturat modalitatea de evaluare și departajare a proiectelor care vor putea fi depuse de către beneficiarii în termen de 5 zile de la deschiderea apelul de finanțare.

Până la un scor de maximum 60 de puncte (60% din punctaj), proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizate în funcție de punctajul obținut. În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și doar până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro. Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70.

În cazul în care vor exista proiecte cu punctaj egal, criteriile de departajare vor fi:

1.ponderea echipamentului tehnologic din valoarea totală a proiectului;

2. numărul locurilor de muncă nou create. 3. data și ora depunerii proiectului.

Valoarea minimă a unui proiect va fi de 50.000 euro și de maximum 1 milion de euro. În cadrul acestei măsuri, nu vor fi considerate cheltuieli eligibile achizițiile de proprietăți sau construcția de clădiri, ci doar amenajarea și modernizarea de spații. Valoarea totală a prezentei scheme de ajutor de stat va rămâne 358 milioane euro.

LASĂ UN COMENTARIU