Apeluri dedicate industriei construcțiilor pe programul Horizon Europe

APEL: Clădiri durabile, cu sisteme de reducere a emisiilor de carbon incorporate, performanță ridicată pe ciclu de viață și costuri reduse pe ciclul de viață (Built4People)

ProgramHorizon Europe (HORIZON)
Deschidere06 Septembrie 2022
Deadline apel24 Ianuarie 2023 17:00:00 Brussels time

Alocare pe subiect: 5-7.5 milioane euro, cu finantare 100% pentru organizații non-profit și 60% pentru alte tipuri de organizații, se așteaptă două proiecte finanțate

Technology Readiness Level TRL așteptat: Prototipare, testare, demonstrare, pilotare, produs la scară largă validare și replicare pe piață

Impact Așteptat:

Leadership industrial în tehnologii cheie și emergente care funcționează pentru oameni;

Energie accesibilă și curată;

Economie circulară și curată.

Aplicați sau parteneri eligibili: Orice entitate juridică, inclusiv entități juridice din țări terțe neasociate sau organizații de cercetare internaționale.

Propunerea trebuie să acopere:

 • Demonstrează metode inovatoare de proiectare, construcție și renovare, soluții de proiectare și tehnologie care minimizează impactul general asupra mediului pe ciclul de viață, reducând consumul de energie și amprenta de carbon a mediului construit de-a lungul ciclului de viață, de la construcție până la sfârșitul vieții, datorită, printre altele, aplicarea principiilor circularității pe tot parcursul procesului de proiectare și construcție, prin intermediul instrumentelor digitale.
 • Demonstrează scalabilatea soluțiilor tehnologice propuse de optimizare a utilizarii energiei și resurselor și reducere la minimum a emisiilor de CO2 și alți poluanți atmosferici în toate fazele ciclului de viață, inclusiv lucrările de construcție și renovare și exploatare, pentru de clădiri (atât noi, cât și renovate).
 • Integrarea utilizării de produse și soluții cu conținut scăzut de carbon, inclusiv cele care sunt provenite din surse locale și pe bază de bio, cu impact redus de carbon și captarea/stocarea CO2.
 • Identificarea și integrarea surselor locale de produse de construcții reutilizate sau reciclate și materii prime secundare pentru renovarea clădirilor în scenarii de planificare urbană și rurală. După caz, aplicării acestor soluții clădirilor din patrimoniul cultural.
 • Implementarea de prefabricate avansate, pregătite pentru piață, și materiale și componente multifuncționale cu potențial optim de reciclare și reutilizare.
 • Soluții inovatoare pentru proiectarea, construcția, operarea și întreținerea optime a clădirilor durabile, inclusiv sisteme tehnice eficiente de construcție, automatizare și control, jurnalele digitale ale clădirilor, gemeni digitali și alte instrumente.

APEL: Proiecte, materiale și soluții pentru a îmbunătăți rezistența, pregătirea fondului construit pentru schimbările climatice (Built4People)

ProgramHorizon Europe (HORIZON)
Deschidere06 Septembrie 2022
Deadline apel24 Ianuarie 2023 17:00:00 Brussels time

Alocare pe subiect: 5-7.5 milioane euro, cu finantare 100% pentru organizații non-profit și 60% pentru alte tipuri de organizații, se așteaptă două proiecte finanțate,

Technology Readiness Level TRL așteptat: Prototipare, testare, demonstrare, pilotare, produs la scară largă validare și replicare pe piață

Impact Așteptat:

 • Creșterea gradului de conștientizare a rolului protector al fondului construit pentru oameni și adaptarea la climă în cazul unor evenimente perturbatoare;
 • Reziliența integrată ca o caracteristică cheie a mediului construit pe parcursul ciclului său de viață;
 • Capacitate îmbunătățită a mediului construit de a sprijini pregătirea și reacția la evenimente perturbatoare la scară mai mare;
 • Abilitatea îmbunătățită a mediului construit de a contribui la calitatea generală a vieții și a muncii;
 • Lanțuri de aprovizionare consolidate pentru materiale și soluții pentru un mediu construit rezistent și rezistent la climă;

Propunerea trebuie să acopere:

 • Soluții de  design, materiale și soluții inovatoare pentru a îmbunătăți rezistența și reziliența la schimbări climatice a fondului construit (în special clădirile noi și existente) într-un mod rentabil și fiabil.
 • Soluțiile care  acoperă un spectru larg de riscuri și dezastre naturale, de exemplu evenimentele perturbatoare naturale, cum ar fi cutremure, inundații, valuri de căldură, cu un accent deosebit pe evenimentele climatice extreme.
 • Soluțiile propuse utilizează materiale și tehnologii naturale, ușor de gestionat, precum și avansate, evolutive, care ajută la combaterea efectelor încălzirii globale (cerere crescută de răcire, efecte de insulă de căldură etc.) și au ca rezultat durabilitate, rezistență și rezistență sporite. adaptabilitatea clădirilor și infrastructurilor, inclusiv a fundațiilor acestora.
 • Dezvoltarea și implementarea de instrumente digitale și interoperabile pentru monitorizarea, detectarea și răspunsul la situații critice .
 • Utilizarea de materiale cu auto-detecție și adaptabile și pe materiale cu senzori și actuatori încorporați.
 • Concepte de clădiri autonome– inclusiv furnizarea de energie electrică în afara rețelei, infrastructura verde și purificarea apei și/sau furnizarea de apă pluvială în clădiri.
 • Îmbunătățirea a performanței energetice a fondului construit, reducând costul intervențiilor în comparație cu metodele tradiționale, precum și costurile operaționale legate de energie după renovare.

Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People)

ProgramHorizon Europe (HORIZON)
Deschidere06 Septembrie 2022
Deadline apel24 Ianuarie 2023 17:00:00 Brussels time

Alocare pe subiect: 5-7.5 milioane euro, cu finantare 100% pentru organizații non-profit și 60% pentru alte tipuri de organizații, se așteaptă două proiecte finanțate,

Technology Readiness Level TRL așteptat: Cercetare fundamentală și aplicată, dezvoltarea și integrarea tehnologiei, testare și validare – prototip la scară mică în laborator sau

mediu simulat

Impact Așteptat:

 • Îmbunătățirea soluțiilor aplicabile renovării istorice și respectuoase a clădirilor de patrimoniu, păstrând identitatea lor arhitecturală și culturală.
 • Modernizare și conservare mai rentabilă și mai puțin perturbatoare a mediului construit de patrimoniu.

Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)

ProgramHorizon Europe (HORIZON)
Deschidere06 Septembrie 2022
Deadline apel24 Ianuarie 2023 17:00:00 Brussels time

Alocare pe subiect: 5-7.5 milioane euro, cu finantare 100% pentru organizații non-profit și 60% pentru alte tipuri de organizații, se așteaptă două proiecte finanțate,

Technology Readiness Level TRL așteptat: Prototipare, testare, demonstrare, pilotare, produs la scară largă validare și replicare pe piață

Impact Așteptat:

 • Schimbarea comportamentală  a oamenilor și a actorilor economici către stiluri de viață și afaceri mai reduse cu amprenta de carbon.
 • Integrarea proceselor de planificare participativă și interacțiunea cu toate grupurile de părți interesate relevante în planificarea orașului.
 • Cartiere și fond construit mai durabile, cu emisii scăzute, incluzive și accesibile.
 • Accesibilitate îmbunătățită a cartierelor prin soluții de mobilitate durabilă integrate în clădiri.
 • Aplicarea extinsă a aplicațiilor și instrumentelor digitale pentru a ușura procesele de luare a deciziilor în structuri complexe ale părților interesate.

Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)

ProgramHorizon Europe (HORIZON)
Deschidere06 Septembrie 2022
Deadline apel24 Ianuarie 2023 17:00:00 Brussels time

Alocare pe subiect: 6-9 milioane euro, cu finantare 100% pentru organizații non-profit și 60% pentru alte tipuri de organizații, se așteaptă două proiecte finanțate,

Technology Readiness Level TRL așteptat: Prototipare, testare, demonstrare, pilotare, produs la scară largă validare și replicare pe piață

Impact Așteptat:

 • Interoperabilitate și sinergii îmbunătățite între electricitate și alți transportatori de energie și cu alte sectoare non-energetice relevante (de exemplu, mobilitatea), sprijinite de clădiri, contribuție la integrarea sistemului energetic la nivelul clădirii.
 • Competitivitate îmbunătățită a clădirilor ca active de flexibilitate pentru gestionarea rețelei și a rețelei.

Demand response in energy-efficient residential buildings

ProgramHorizon Europe (HORIZON)
Deschidere28 Aprile 2022
Deadline apel06 Septembrie 2022 17:00:00 Brussels time

Alocare pe subiect: 4-6 milioane euro, cu finantare 100% pentru organizații non-profit și 60% pentru alte tipuri de organizații, se așteaptă două proiecte finanțate,

Technology Readiness Level TRL așteptat: Prototipare, testare, demonstrare, pilotare, produs la scară largă validare și replicare pe piață

Impact Așteptat:

Abordări avansate de control al activelor și agregare care permit participarea clădirilor rezidențiale la răspunsul la cererea comercială.

LASĂ UN COMENTARIU