Formare competente antreprenoriale si infiintare startupuri de economie sociala SES

Deschidere estimata apeluri administratori de grant semestrul 2 2023 Deschidere estimata apeluri beneficiari finali semestrul 1 2024 Prin Programele PEO ( Program de Educatie si Ocupare) si PIDS ( Programul Incluziune si Demnitate Sociala) Beneficiari eligibili finali persoane fizice din mediul urban si rural, din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei mai putin Mun. Bucuresti […]

INVESTALIM- program pentru companii din industria alimentara

Ghid in curs de elaborare Bugetul maxim al Programului INVESTALIM pentru perioada 2023 – 2026 este de aproximativ 600 milioane euro, respectiv 148 de milioane euro anual. MADR- prin AFIR (Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale) Beneficiari eligibili Intreprinderi din urmatoarele domeniile eligibile Prelucrarea și conservarea cărnii; Industria peștelui; Industria cartofilor; Domeniul sucurilor din fructe […]

Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi- Regiunea Centru

Ghid in consultare publica pana la data de 02.08.2023 ADR CENTRU Schema de minimis Beneficiari eligibili Intreprinderi din Regiunea Centru – microîntreprinderi, inclusiv microintreprinderi nou înfiintate și/sau start-up-uri Județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu Dată ESTIMATĂ deschidere apel trim 3/2023 Obiectiv- O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă Valoarea […]

Investitii pentru IMM-uri prin POR- Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia

Deschidere estimata apeluri trimestrul iunie-decembrie 2023 POR SUD MUNTENIA Schema de minimis Beneficiari eligibili microîntrepinderi si întreprinderi mici din judetele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași Dată ESTIMATĂ deschidere apel trim 2/2023 Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive Valoarea finanțării nerambursabile […]

Instalare panouri fotovoltaice prin Fondul de Modernizare – Ministerul Energiei

INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE – AUTOCONSUM Dată ESTIMATĂ deschidere apel MAI /2023 Solicitanții eligibili sunt: Societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România, Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local,fără a tranzita rețelele de transport […]

2 Apeluri digitalizare IMM-uri not IT si parteneriate IMM-uri si companii IT

PNRR – DIGITALIZARE IMM- uri non IT Beneficiari eligibili microîntrepinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii din toate regiunile de dezvoltare, inclusiv Bucuresti Ilfov  Perioada depunere- Apelul este deschis pana la data de 30 iunie 2023 INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINITE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE Valoarea maximă […]