Programul RO-CULTURA

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Alocare financiară Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din […]

CENTRE DE EXCELENȚĂ PROFESIONALĂ

PARTENERIATE PENTRU EXCELENȚĂ-Centres of Vocational Excellence -CoVEs Această acțiune sprijină crearea și dezvoltarea treptată a platformelor europene de centre de excelență profesională, contribuind la dezvoltarea regională, inovare și strategii de specializare inteligentă, precum și la platformele internaționale de colaborare. Centrele de Excelență Profesională vor funcționa pe două niveluri: 1. La nivel național, într-un anumit context […]

Business growth in Start-ups

Mecanismul Financiar SEE&fonduri norvegiene 2014-2021 Termen limită: 18 noiembrie 2021 Bugetul apelului este de 1 milion € Pentru start-up-uri românești  întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), infiintate cu maxim 4 ani si minim 6 luni inainte de data limita de depunere a proiectului. Companiile trebuie să activeze într-unul dintre domeniile de interes ale programului ( Inovație […]

Programul Dezvoltare IMM-uri în România -Schema granturi mici

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastra  TIC Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiect 22 septembrie 2021 Acest Program va finanța proiecte propuse de întreprinderile românești într-unul dintre cele trei Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și Tehnologia informației și Comunicațiilor (denumită în continuare TIC). […]

7 milioane de euro pentru Inovare verde, Creștere albastră&TIC

Programul Dezvoltarea IMM-uri în România -Schema proiecte individuale Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastra  TIC Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiect 15 septembrie 2021 Acest Program va finanța proiecte propuse de întreprinderile românești într-unul dintre cele trei Arii de interes:  Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și Tehnologia informației și Comunicațiilor […]

Până la 200.000 de euro pentru producție, activități meșteșugărești, turism, servicii sociale, fabricarea peleților&brichetelor

PNDR submasura 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii […]