Până la 200.000 de euro pentru producție, activități meșteșugărești, turism, servicii sociale, fabricarea peleților&brichetelor

PNDR submasura 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii […]

70.000 de euro pentru activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

PNDR- Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale Scopul acestei submăsuri este sprijinirea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Beneficiari eligibili: -Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; -Micro-întreprinderi și întreprinderile […]

Programul HORECA- Schema de ajutor de stat

Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa, reprezinta 20% din scaderea activitatii beneficiarului in anul 2020 comparativ cu anul 2019. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică. Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa,  reprezinta  20% din scaderea activitatii beneficiarului in […]

Programele: EIC Pathfinder și EIC Accelerator

Pentru entitățile interesate de un proiect cu o temă inovatoare dar care nu se regăsesc printre prioritățile enunțate prin programele naționale există programele de finanțare ale European Innovation Council (EIC) care pentru 2021 vizează următoarele priorități: EIC Pathfinder: Instrumente de măsură și stimul al activității din țesutul cerebral Tehnologii emergente în Terapie Celulară și Terapie […]

Până la 7 milioane de euro pentru incubatoare de afaceri

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a relansat în data de 14.04.2021, un apel de proiecte în cadrul PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri adresat regiunii de dezvoltare Centru. Acestă prioritate vizează dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în […]

25.000 – 200.000 euro pentru implementarea unui concept inovativ

Programul  POR 1.2  finanțează IMM-urile care doresc sa demonstreze si sa verifice funcționalitatea unui anumit concept   de produs, serviciu sau proces, care poate fi realizat si pus pe piata. Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României pregătesc lansarea apelurilor „Proof of concept”, pentru fiecare regiune de dezvoltare […]