70.000 de euro pentru activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

PNDR- Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale Scopul acestei submăsuri este sprijinirea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. Beneficiari eligibili: -Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; -Micro-întreprinderi și întreprinderile […]

Programul HORECA- Schema de ajutor de stat

Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa, reprezinta 20% din scaderea activitatii beneficiarului in anul 2020 comparativ cu anul 2019. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică. Valoarea ajutoarelor prin programul HoReCa,  reprezinta  20% din scaderea activitatii beneficiarului in […]