CENTRE DE EXCELENȚĂ PROFESIONALĂ

PARTENERIATE PENTRU EXCELENȚĂ-Centres of Vocational Excellence -CoVEs

Această acțiune sprijină crearea și dezvoltarea treptată a platformelor europene de centre de excelență profesională, contribuind la dezvoltarea regională, inovare și strategii de specializare inteligentă, precum și la platformele internaționale de colaborare.

Centrele de Excelență Profesională vor funcționa pe două niveluri:

1. La nivel național, într-un anumit context local, prin integrarea strânsă a CoVE în ecosistemele locale de inovare și prin conectarea acestora la nivel european.

2. La nivel transnațional, prin intermediul platformelor centrelor de excelență profesională, să se stabilească puncte de referință de clasă mondială pentru formarea profesională prin reunirea coVE care împărtășesc:

 • un interes comun în anumite sectoare (de exemplu, aeronautică, e-mobilitate, tehnologii ecologice și circulare, TIC, asistență medicală etc.) sau
 • abordări inovatoare pentru a face față provocărilor societale (de exemplu, schimbările climatice, epuizarea resurselor și deficitul, digitalizarea, inteligența artificială, obiectivele de dezvoltare durabilă, integrarea migranților, perfecționarea persoanelor cu niveluri scăzute de calificare etc.).
Ce organizații sunt eligibile pentru a participa la proiect

Orice organizație publică sau privată care își desfășoară activitatea în domeniul educației și formării profesionale sau în lumea muncii.

De exemplu, astfel de organizații pot fi (listă neexhaustivă):

 • Furnizori de FPC
 • Societăți, organizații reprezentative pentru industrie sau sector
 • Autorități naționale/regionale de calificare
 • Institute de cercetare
 • Agenții de inovare
 • Autorități de dezvoltare regională

Parteneriatul trebuie să includă cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline din cel puțin 4 țări participante la programul Erasmus+ (inclusiv cel puțin 2 state membre ale UE) care să implice:

 1. cel puțin 1 întreprindere, o organizație reprezentativă pentru industrie;
 2. cel puțin 1 furnizor de educație și formare profesională;

CONFIGURAREA UNUI PROIECT

Caracteristicile care caracterizează platformele de cooperare transnațională includ un set de activități diferite grupate în cadrul celor trei clustere menționate mai jos:

 1. Predarea și învățarea – inclusiv furnizarea de competențe persoanelor relevante pentru piața muncii, într-o abordare continuă a învățării pe tot parcursul vieții; dezvoltarea unor metodologii inovatoare de predare și învățare centrate pe cursant, inclusiv resurse de învățare la distanță care să dezvolte transnaționale modulare și centrate pe cursant. Furnizarea de învățare în domeniul EFP (programe de învățământ și/sau calificări), facilitând astfel mobilitatea (inclusiv mobilitatea virtuală) a cursanților și a personalului, precum și recunoașterea la nivel regional și/sau național.
 2. Cooperare și parteneriate – inclusiv contribuția la crearea și diseminarea de noi cunoștințe în parteneriat cu alte părți interesate; și stabilirea de parteneriate în domeniul educației pentru întreprinderi pentru ucenicii, stagii de practică, partajarea de echipamente, inclusiv resurse pentru învățământul la distanță, schimburi de personal și cadre didactice între întreprinderi și centre EFP etc.
 3.  Guvernanță și finanțare – inclusiv asigurarea unei guvernanțe eficace la toate nivelurile care implică părțile interesate relevante; utilizarea deplină a instrumentelor și fondurilor financiare ale UE.

Proiectul trebuie să includă rezultate relevante legate de:

 • cel puțin 3 dintre activitățile enumerate în Formularul de înscriere la Clusterul 1 – Predare și învățare
 • cel puțin 3 dintre activitățile enumerate în formularul de cerere din cadrul Clusterului 2 – Cooperare și parteneriat
 • cel puțin 2 dintre activitățile enumerate în formularul de cerere din Clusterul 3 – Guvernare și finanțare

CoVEs nu sunt destinate să construiască noi instituții și infrastructuri fpc de la zero (deși pot face acest lucru), ci să reunească un set de parteneri locali/regionali.

REGULILE DE FINANȚARE

Valoarea maximă a grantului UE pentru fiecare proiect este de 4 milioane de euro.

Această acțiune urmează un model de finanțare forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit în urma evaluării.

Durata proiectului – 4 ani

Data limita depunere proiecte 7 septembrie ora 17.00 (Bruxelles time)

LASĂ UN COMENTARIU