DIGITALIZAREA IMM-URILOR

Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Poți obține de la 30.000 EUR până la 100.000 EUR.

BUGET TOTAL APEL: 100.000.000 EUR

 • BUGET BUCUREȘTI-ILFOV: 10.000.000 EUR
 • BUGET NORD-EST: 15.759.000 EUR
 • BUGET SUD-EST: 13.374.000 EUR
 • BUGET SUD MUNTENIA: 14.166.000 EUR
 • BUGET SUD VEST OLTENIA: 10.773.000 EUR
 • BUGET VEST: 10.593.000 EUR
 • BUGET NORD-VEST: 12.897.000 EUR
 • BUGET CENTRU 12.438.000 EUR

Eligibilitatea solicitantului

Nu înregistrează obligații bugetare nete

Nu sunt în dificultate, insolvență, faliment

Au activitate cel puțin un an fiscal integral cu profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare)

Coduri CAEN autorizate care nu sunt eligibile:

 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (modul
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client)
 • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 Activități ale portalurilor web
 • 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cheltuieli eligibile

Achiziții hardware TIC, aplicații software/licențe, soluții de automatizare de tip RPA

Achiziții de tehnologii blockchain, sisteme de inteligență artificială, machine learning, AR, VR

Achiziționare website de prezentare, servicii de tip cloud și IoT

Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice și multe altele.

LASĂ UN COMENTARIU