Fonduri europene pentru cercetare

Finanțările nerambursabile disponibile micilor întreprinzători vor atinge cel mai înalt nivel ca volum pentru perioada de programare 2014-2020. Pus în contextul reducerii dramatice a finanțării europene după 2020 este acest capital disponibil o capcana sau o oportunitate pentru antreprenori?

Atât avantajele cât și dezavantajele se pot asimila unei singure idei: costul de oportunitate, sau în acest caz costul banilor. O idee popularizată de Milton Friedman descrie perfect dilema unui antreprenor pus în situația de a căuta capital pentru a-și dezvolta afacerea.

‘there’s no such thing as a free lunch’

Specificul fiecărei afaceri va determina alegerea sursei de finanțare, fiecare antreprenor va pune în balanță factori precum: fereastra de timp disponibilă pentru fructificarea oportunității de afaceri, necesarul de capital, restricțiile geografice, condiții speciale impuse de finanțator, costul rambursării împrumutului, etc.
Să ne întoarcem la costul de oportunitate, acesta poate subsuma toți factorii menționați anterior dacă antreprenorul poate răspunde la aceste două întrebări:

  • Cât mă costă în timp aplicarea la un program de finanțare nerambursabilă?
  • Cât mă costă adaptarea planului meu pe nevoile finanțatorului?

O caracteristică esențială este destinația vizată de finanțator pentru bani, avem:

  • Fonduri pentru înființarea unei noi afaceri: adresate în special antreprenorilor debutanți. Acestea vizează în general investiții mici ( între 20.000 și 50.000 euro), presupun condiții mai relaxate privind aportul propriu al antreprenorului (0 până în 10%) și obligații mai mici după acordarea finanțării (crearea unui număr redus de locuri de munca 2-4, acel o cifră de afaceri modică în primul an). În general acestea sunt ușor de identifica prin mesaje specifice Start-up-urilor.
  • Fonduri pentru dezvoltarea unei afaceri: adresate companiilor existente și cu indicatori de performanta peste un anumit prag. (cifră de afaceri, lipsa datoriilor, rată de rentabilitate, număr de angajați). Aceste fonduri sunt mai variata ca destinație (pentru dezvotarea activitatii existente, pentru dezvoltarea unei noi activități upstream/downstream, sau pentru internaționalizare, cercetare și dezvoltare de produs), dar mai restrictive ca aplicabilitate (se adresează unui număr restrâns de activități economice. Totodată, fondurile de dezvoltare presupun un aport capital propriu mai mare (pana la 70%) si obligații semnificative ce condiționează investiția ( număr mare de locuri de munca create).

Ce opțiuni are un antreprenor interesat de dezvoltarea unei afaceri existente?
In primul rând, trebuie să țineți cont de faptul că indiferent de sursa de finanțare, o microîntreprindere sau întreprindere mică, nu poate accesa mai mult de 200.000 de euro din surse nerambursabile pe trei ani consecutivi. Acesta poate fi un impediment sau o oportunitate. Cu un plan bine structurat o afacere poate cumula finanțări din mai multe surse, ce însumează 200.000 euro pentru atingerea obiectivelor întreprinderii.

Așa cum am menționat anterior, instrumentele de finanțare disponibile pentru dezvoltarea unei idei sunt diverse. Pentru explorarea acestor oportunități recomandăm colaborarea cu un consultant pe diferitele teme de dezvoltare vizate.

LASĂ UN COMENTARIU