Formare competente antreprenoriale si infiintare startupuri de economie sociala SES

Deschidere estimata apeluri administratori de grant semestrul 2 2023

Deschidere estimata apeluri beneficiari finali semestrul 1 2024

Prin Programele PEO ( Program de Educatie si Ocupare) si PIDS ( Programul Incluziune si Demnitate Sociala)

Beneficiari eligibili finali persoane fizice din mediul urban si rural, din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei mai putin Mun. Bucuresti

Obiective

Formare competente antreprenoriale si creare startupuri de economie sociala

Valoarea eligibilă a unui proiect – maxim 100.000 euro

Cofinantare beneficiari finali- minim 10% din valoarea grantului

Crearea a minim 4 locuri de munca si mentinerea acestora pentru minim 6 luni dupa perioada de implementare a proiectului

Activitati eligibile

Cursuri competente antreprenoriale

Asistenta financiara nerambursabila de maxim 100.000 euro pentru infiintare SES-uri- Structuri de Economie

Asistență post-înființare

Cheltuieli eligibile

1.  Chirii spatii desfasurare activitate

2.  Echipamente, dotări, active corporale

3.  Salarii

4.  Cheltuieli servicii (contabilitate, PSI; SSM, s.a) , utilitati