Granturi între 60.000 și 100.000 euro pentru microindustrializare și comerț /servicii – prin 2 scheme de minimis de la Ministerul Economiei

Ambele scheme sunt în consultare publică pentru 10 zile din 29 martie 2022

Companii eligibile- IMM-uri înființate înainte de  31.12.2019

Cele 2 scheme au conditii similare de eligibilitate, grila evaluare si cheltuieli eligibile, difera codurile CAEN si valoarea graturilor (in jur de 60.000 euro pentru comerț servicii, respectiv 100.000 euro pe schema microindustrializare)

Contribuţie proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Sunt eligibile cheltuieli cu:

 • Echipamente tehnologice, din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004
 •  Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. (atat spatii construite cat si spatii mobile).
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G,
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale,
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet),servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, producţie sau prestări servicii şi comerţ;
 •  Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru crearea a 2 locuri de munca suma forfetara este de 10.000 lei
 • Pachet digital -voucher de digitalizare de maxim 25000 lei.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării şi/sau pentru implementarea proiectului, de maxim 8000 lei.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020

Conform grilelor propuse în consultare, se punctează:

 • Investitia de minim 60% in echipamente
 • Numarul de angajati actual din intreprindere – minim 3
 • Locuri munca nou create 2, cu punctaj suplimentar pentru angajatii din categorii defavorizate 
 • Profitul net al companiei la 31.12.2021
 • Valoarea cofinantarii

Pentru o prima evaluare a companiei dumneavoastra conform criteriilor din procedură, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos; veti fi contactat in maxim 48 ore de un consultant cu care sa analizati eligibilitatea si punctajul pe care il puteti obtine in cadrul celor 2 apeluri.

https://forms.gle/yx7Q9pw1sVLXB5uMA

LASĂ UN COMENTARIU