Innovation Norway-până la 2 milioane de euro pentru electrificarea gospodăriilor

Apelul oferă sprijin pentru proiecte care vor electriza gospodăriile neelectrificate și comunități în care conexiunea la rețea nu este fezabilă din punct de vedere economic sau unde gospodăriile vizate nu își pot permite taxa de conectare. Bugetul alocat acestui apel este de 10.000.000 euro împărțit între granturi mici și apelul principal.

Proiectele pot fi depuse până la data de 29 Aprilie 2021.

Aplicații sunt orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, organizații neguvernamentale.

Finanțare acordată este între 30.000 – 200.000 euro pentru granturi mici și 200.000 – 2.000.000 euro pentru apelul principal. Intensitatea ajutorului este de maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului, cu excepția ONG-urilor. Pentru aplicanți ONG-uri nu se solicită contribuție proprie.

Activități eligibile

  • achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:
  • poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 EUR / gospodărie electrificată;
  • extinderea rețelei electrice existente:
  • se poate accepta un cost maxim de 5.000 EUR / gospodărie electrificată
  • managementul proiectului și personal tehnic;
  • instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
  • asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) – numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
  • costurile auditului.

LASĂ UN COMENTARIU