Instalare panouri fotovoltaice prin Fondul de Modernizare – Ministerul Energiei

INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE – AUTOCONSUM

Dată ESTIMATĂ deschidere apel MAI /2023

Solicitanții eligibili sunt:

Societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România,

Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local,fără a tranzita rețelele de transport și distribuție și să reprezinte mininum 70% din producția centralei regenerabile finanțate.

Intensitate apel – 100% din costurile eligibile

Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar.

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat este

Energie solară

➢ 750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate de până la 1 MW (inclusiv);

➢ 425.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Conform grilei de evaluare tehnico-economică va obține un punctaj maxim (100 pct) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat și zero puncte oferta care va avea cea mai mare valoare, cu descreșterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat.

Categorii de cheltuieli eligibile

-Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară.

 -Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară

PARCURI FOTOVOLTAICE

Dată ESTIMATĂ deschidere apel MAI /2023

Solicitanții eligibili sunt:

Societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România,

Intensitate apel – 100% din costurile eligibile

Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar.

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat este

Energie solară ➢ 425.000 Euro/MW

Conform grilei de evaluare tehnico-economică va obține un punctaj maxim (100 pct) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat și zero puncte oferta care va avea cea mai mare valoare, cu descreșterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat,

Categorii de cheltuieli eligibile

-Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară,.

 -Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere