INVESTALIM- program pentru companii din industria alimentara

Ghid in curs de elaborare

Bugetul maxim al Programului INVESTALIM pentru perioada 2023 – 2026 este de aproximativ 600 milioane euro, respectiv 148 de milioane euro anual.

MADR- prin AFIR (Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale)

Beneficiari eligibili

Intreprinderi din urmatoarele domeniile eligibile

 • Prelucrarea și conservarea cărnii;
 • Industria peștelui;
 • Industria cartofilor;
 • Domeniul sucurilor din fructe și legume;
 • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
 • Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
 • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
 • Fabricarea produselor de morărit;
 • Fabricarea pâinii;
 • Fabricarea zahărului;
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și a animalelor de companie.

Valoarea eligibilă a unui proiect

Minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;

Intensitate apel

TBD

Proiectele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii

 • să demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe toată durata implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să îndeplinească indicatori cantitativi şi calitativi stabiliți;
 • să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.
 • întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.