INVESTIȚII NOI ÎN CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE

ELECTRIC UP – panouri și prize

Principalii beneficiari cărora li se adresează apelul sunt IMM-urile și operatorii economici din domeniul HORECA.

Se anunță o nouă etapă a programului ELECTRIC UP care va include și alte tipuri de IM-uri decât cele din HORECA.

Se vor finanța instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp, necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Acordarea de sprijin financiar de până la 100.000 de Euro/ beneficiar IMM-urilor si operatorilor economici din domeniul HoReCa, finanțare care poate acoperi până la 100% din valoarea eligibilă a proiectului.

PARCURI FOTOVOLTAICE

Pe parcursul anului 2022 se va anunța deschiderea de apeluri pentru parcuri fotovoltaice din 3 surse de finanțare

Beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile, întreprinderile mari și UAT-urile

Cofinanțarea variază în funcție de mărimea proiectului, tipul de beneficiar și sursa de finanțare.

În acest moment există ghidul final doar pentru apelul din PNRR.

1. PNRR- Componenta 6 – apelul va fi deschis între 31 martie 2022 – ora 10:00 și 30 aprilie 2022 ora 17.00

Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific care sunt aferente Măsurii de investiții I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, Componenta C.6 Energie din PNRR

• Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat. Vor putea depune proiecte întreprinderile mici și mijlocii (IMM), precum și întreprinderile mari care au ca activitate, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu) corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – ”Producția de energie electrică”.

2. Fondul de modernizare- este deja in pregătire la ministerul energiei proiectul Ordonanței de Urgență pentru stabilirea detaliilor ale Fondului pentru Modernizare. Data estimativă deschidere apel – august 2022

3. Fondul de tranziție justă – până la sfârșitul anului 2022; În cele 6 teritorii afectate în mod semnificativ de tranziția către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste teritorii sunt: ​​Hunedoara, Gorj, Galați, Mureș, Prahova și Dolj.

LASĂ UN COMENTARIU