Până la 1 milion de euro pentru dezvoltarea comunităților vulnerabile

Apelul “CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR” finanțează proiecte realizate de ONG-uri, entități publice, și asociațiile autorităților locale în zone dezavantajate din mediul rural sau urban cu peste 20% populație romă (cu excepția București-Ilfov).

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro și nu este necesar aport propriu.

Numărul minim de beneficiari este de 400 de persoane, persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică.

Proiectele vizează un pachet minim de acțiuni pricipale ce au ca obiectiv creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire;

La acestea se adaugă ațiuni suport de Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi și  combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Principalele categorii de costuri eligibile sunt:

  • Costuri cu personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile si cheltuielile cu asigurările sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație;
  • Cheltuieli cu transportul și indemnizația de deplasare pentru personalul care participă la proiect;
  • Costul echipamentelor noi sau second-hand;
  • Achiziția de terenuri și bunuri imobiliare;
  • Costurile consumabilelor şi furniturilor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului;
  • Costuri care rezultă direct din cerințele contractului de proiect pentru fiecare proiect.
  • Costuri indirecte;

*Investițiile nu pot depăși 60% din costul total al proiectului;

Nu este obligatorie realizarea proiectelor în parteneriat dar este recomandată implicarea cel puțin a unui partener din statele donatoare: din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.

LASĂ UN COMENTARIU