Până la 200.000 euro pentru programe de inovare/dezvoltare viitoare

Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României lansează în această perioadă programe de sprijin pentru pregătirea proiectelor viitoare adresate beneficiarilor pentru programele de inovare/dezvoltare viitoare, pentru fiecare regiune de dezvoltare va exista un apel distinct.

Se finanțează de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte pe domeniile de specializare inteligentă ale regiunii, respectiv:

OBLIGATORIU, cel puțin unul din studiile de mai jos:

  • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
  • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
  • proiectul tehnic de execuție.

OPŢIONAL, În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studiu geotehnic, studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studiu arheologic, studiu hidrologic, studiu topografic, documentație cadastrală;

Valoarea maxima a proiectului poate fi de maxim 3% din valoarea investiției pentru care se pregătește documentația, dar nu mai mult de 200.000 Euro.

Valoarea proiectului ce urmează să fie depus pentru finanțare în perioada de programare 2021-2027 să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A. cuprinsă între:

  • 5.000.000 euro și 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare dezvoltare- inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus.
  • 10.000.000 euro și 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus.

Întreprinderile mari pot avea calitatea de beneficiari doar în cazul în care investiția se realizează în parteneriat cu cel puțin 2 IMM-uri pe domeniul relevant al proiectului, în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare descrise, în vederea alinierii cu cerințele Obiectivului de politică 1 “O Europă mai inteligentă”, respective cu obiectivele specifice ale acestuia: obiectivul specific Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate şi obiectiv specific Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor.

LASĂ UN COMENTARIU