Programul Dezvoltare IMM-uri în România -Schema granturi mici

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Arii de interes:

Inovare verde în industrie, Creștere Albastra  TIC

Termen limită pentru depunerea Propunerilor de Proiect 22 septembrie 2021

Acest Program va finanța proiecte propuse de întreprinderile românești într-unul dintre cele trei Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și Tehnologia informației și Comunicațiilor (denumită în continuare TIC). Obiectivul este de a finanța elaborarea și aplicarea tehnologiilor, serviciilor și tehnologiilor inovatoare verzi, albastre sau TIC. Rezultatul preconizat al proiectelor finanțate prin aceste Apeluri este creșterea competitivității pentru întreprinderile românești din ariile menționate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. De asemenea, se estimează ca proiectele să contribuie la elaborarea de produse, servicii și tehnologii inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și la procese de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării.

Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România.

În plus, pentru aria Inovare verde în industrie, sunt, de asemenea, eligibile organizațiile non-profit înființate ca persoane juridice în România.

Solicitantul trebuie să fie infiintat de cel puțin 3 ani la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru ariile „Inovare verde în industrie” și „Creștere Albastră”, și de cel puțin 1 an fiscal la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru domeniul TIC.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.

Inovare verde în industrie – Activități eligibile

 1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare
 2. Dezvoltarea de tehnologii, servicii și produse verzi

a)   Dezvoltarea și implementarea proceselor de producție mai verzi

Creștere Albastră – activități eligibile

 1. Dezvoltare și investiții în suprastructuri maritime
 2. Dezvoltarea de soluții pentru transportul maritim
 3. Dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim
 4. Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră
 5. Dezvoltare și investiții pentru resurselor miniere de pe fundul marin
 6. Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră
 7. Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
 8. Dezvoltarea de soluții inovatoare privind deșeurile și reziduurile marine
 9. Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru furnizarea de apă, inclusiv desalinizarea.

TIC – Activități eligibile

 1. Dezvoltarea de produse/servicii/tehnologii TIC
 2. Dezvoltarea și implementarea de produse/servicii/tehnologii care utilizează componente TIC

Grantul minim și maxim pentru fiecare proiect

Suma minimă solicitată de asistență prin grant va fi de 50 000 Euro. Suma maximă solicitată de asistență prin grant va fi de 200 000 Euro.

Intensitatea grantului și cofinanțare

Contribuția financiară din acest Program va fi determinată de la caz la caz

Intensitatea grantului acordat unui proiect va depinde de tipul de ajutor de stat acordat, mărimea entității solicitante, profitabilitatea proiectului, situația generală de finanțare a Solicitantului și alte elemente ale prevederilor Regulamentului care sunt relevante pentru respectivul proiect. Intensitatea grantului acordat unui proiect va varia în mod normal între 25 și 70 la sută.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli directe eligibile

 • costul cu personalul alocat Proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte costuri –
 • costul de deplasare și diurne pentru personalul și voluntarii care participă la Proiect-costuri cu echipamente noi sau second-hand,
 • costuri cu consumabile și furnituri, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite Proiectului;
 • costuri legate de alte contracte acordate de către un promotor de proiect în scopul executării Proiectului, cu condiția ca această acordare să respecte regulile aplicabile cu privire la achizițiile publice;
 • costuri rezultate direct din cerințele impuse de Contractul Proiectului pentru fiecare proiect.

Achiziționarea de proprietăți imobiliare și terenuri in procent de max 10% din costurile eligibile totale ale Proiectului

Cheltuieli eligibile indirecte ale proiectelor (cheltuieli de regie)

LASĂ UN COMENTARIU