CE ESTE INGENIUS NET?

Rețea de stakeholderi la nivel național, dezvoltată în 2019, din care fac parte reprezentanți ai celor 4 medii importante dintr-o societate: mediul academic, mediul de business, mediul instituțional și mediul societății civile.

Această rețea este conectată pe platforma digitală Ingenius NET, care reprezintă un instrument și un cadru care permite membrilor să fie mai bine conectați și informați, dar și să se sprijine reciproc în diferite inițiative menite să dezvolte și să consolideze mediul antreprenorial local pentru a trece către o economie a cunoașterii, a specializării inteligente și a creșterii coeziunii prin glocalizare.

Membrii platformei nu au un cost de apartenență, nici de utilizare a principalelor instrumente care vor fi dezvoltate, dar în timp vor putea contribui la diverse proiecte comune și vor putea adăuga resurse proprii, fie materiale, fie de know-how sau network, în cadrul rețelei pentru a contribui la dezvoltarea acesteia, dar mai ales la atingerea obiectivelor comune pe termen lung.

https://v2.loopoperations.ro/wp-content/uploads/2021/03/ingenius-net-6-scaled-750x500.jpg
https://v2.loopoperations.ro/wp-content/uploads/2021/03/ingenius-net-1-750x1000.jpg

BENEFICII:

 • Acces facil la stakeholderi importanți din diferite categorii/industrii/regiuni;
 • Facilitarea implicării în inițiative locale sau a formulării de inițiative cu impact;
 • Acces la informații și o mai bună înțelegere a documentelor de poziție strategice;
 • Participare activă la dialog, întărirea capacității administrative a propriei organizații;
 • O mai buna înțelegere a mediului antreprenorial local și conectare mai activă la acesta;
 • Mai ușor accesibil de către alți stakeholderi, prin platforma electronica;
 • Acces la informații legate de finanțări din fonduri europene nerambursabile;
 • Promovare și susținere a inițiativelor proprii;
 • Networking de calitate;
 • Influența și impact în comunitate;
 • Posibilitatea de a deveni co-fondator al Ingenius Hub în plan local;
 • Posibilitatea de a participa în consorții formate pentru atragerea de fonduri europene prin programe derulate de stat, sau direct de la Comisie;
 • Posibilitatea de a promova împreună proiecte mai mari, strategice, cu participarea din start a autorităților la masa dialogului;

Rețeaua s-a construit pe următorii piloni:

Pilon I – Promovarea antreprenoriatului ca alternativă la piața muncii – politici de susținere a micilor antreprenori în companiile mari, pentru a crește nivelul de trai și dimensiunea+ calitatea pieței locale

Pilon II – Promovarea antreprenoriatului inovativ, centrat pe valoare adăugată semnificativă și destinat unei pieșe globale

Pilon III – Promovarea și susținerea cercetării și inovării și crearea mecanismelor necesare pentru

transfer tehnologic către mediul antreprenorial

Pilon IV – Promovarea parteneriatului în afaceri : forme noi de parteneriat, parteneriat public-privat

Pilon V – Atragerea de investiții străine prin conceperea de proiecte durabile și de impact, pentru trecerea la smart cities

Pilon VI – Facilitarea adaptării ofertei educaționale locale la nevoile reale din piață

Pilon VII – Identificarea de noi piețe externe pentru afacerile locale, crearea de sinergii între orașe românești și străine pe criterii strategice dpdv economic

Pilon VIII – Identificarea și dezvoltarea de proiecte transnaționale de importanță strategică

Pilon IX – Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene în plan local, și creșterea impactului

Pilon X – Accesarea de fonduri din toate sursele existente pe planuri de măsuri integrate, pornind de la strategiile regionale și locale, precum și de la strategiile definite de cei mai importanți stakeholderi locali

https://v2.loopoperations.ro/wp-content/uploads/2021/03/ingenius-net-3-750x1000.jpeg

În 2019 și 2020 s-au organizat peste 20 de mese rotunde în țară, la care au participat reprezentanți ai mediului de business local.

Campania „Construim împreună #ViațaDupăCovid19”

În cadrul acestei rețele a fost organizată una dintre cele mai consistente campanii din perioada pandemiei, ”Construim împreună #ViațadupăCovid19”, în urma căreia peste 800 de organizații au participat la chestionarul lansat de Ingenius Hub, prin care s-a construit un set de măsuri de sprijinire a antreprenorilor și peste 200 de antreprenori, seceretari de stat, miniștri, reprezentanți ai asociațiilor de antreprenori, ai mediului academic, etc. au participat la consultările publice organizate în perioada aprilie-mai 2020 în urma cărora s-a realizat un memorandum înaintat către guvern

Principalele concluzii ale campaniei:

 

 • Pe măsură ce trecem de la microîntreprinderi la întreprinderi mari, și procentulcelor care nu au înregistrat pierderi crește. În același timp, dintre firmele respondente, au înregistrat creșteri doar microîntreprinderile (1.6%) și întreprinderile mici (4.3%), semn că au avut mai multă flexibilitate de a se adapta noilor cerințe și condiții. totodată, întreprinderile care par să nu fie atât de afectate de dificultăți financiare sunt cele mari (69%). Cu toate că se confruntă cu dificultăți financiare - 30% dintre întreprinderile mijlocii, 30% intre întreprinderile mici și 33% dintre microîntreprinderi - acestea declară că nu sunt în pericol să se închidă.
 • Digitalizarea: Ca reacție la măsurile de restricționare a activităților și de distanțare socială adoptate de autorități în perioada stării de urgență, mediul de afaceri a adoptat la rândul său o măsură de digitalizare a activității și operațiunilor lor. Prin chestionarul aplicat, am urmărit să cunoaștem câte firme au optat pentru această măsură și cum au reușit să o implementeze. Un prim rezultat obținut ne indică faptul că 57% dintre companiile respondente au implementat măsuri de digitalizare imediat după declararea stării de urgență, în timp ce 43% nu au adoptat astfel de măsuri.
 • Programul de digitalizare a IMM-urilor. Face parte din programul guvernamental de relansare a economiei propus de Guvern pentru a combate efectele epidemiei SARS-COV-2 și a fost introdus ca urmare a memorandumului rezultat ca urmare a campaniei „Construim împreuna #viațădupăcovid19” inițiată de INGENIUS HUB.

Totodată AM POAT consideră de interes inițiativa formulată de Rețeaua Ingenius Hub
privind „Lansarea unui program de finanțare pentru digitalizare (...), acesta putând deveni o măsură în viitorul program operațional (...).” Ne bucură integrarea acestei propuneri într-un program adresat mediului de afaceri alături de celelalte prupuneri impementate din memorandumul de 120 de puncte înaintat Guvernului și semnat de peste 60 de organizații participante la inițiativa Ingenius Hub.

Scrisoarea nr.1765/08.07.2020 domnului Ministru Ion Marcel Boloș

ALTE PROIECTE