Provocări în sănătatea publică la nivel european-apel pentru ONG-uri

Schema de granturi mici nr. 2  are o alocare de 1.000.000 euro pentru proiecte de maxim 12 luni realizate de ONG-uri pentru furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate” pentru următoarele activități:

 • activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului, „sănătatea femeilor” și planning familial;
 • activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19). Prevenirea bolilor infecțioase poate fi realizată în conexiune cu vaccinarea, sesiuni de outreach care poate se derulează în zonele izolate;
 • activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);

Proiectele pot fi depuse până la data de 29 aprilie 2021, ora 17.00.

Valoarea minimă/maximă a grantului care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 50.000 Euro, respectiv 200.000 euro. Acesta valoare reprezintă 90% din valoarea totală a unui proiect.

Pentru realizarea proiectului ONG-urile aplicate pot intra în parteneriat cu:

 • entități publice, ONG-uri, entități private (medici de familie), înființate ca persoane juridice române;
 • orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale înființate cu personalitate juridică din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.

Proiectele prezentate în cadrul prezentei scheme de granturi mici trebuie să se adreseze nevoilor următorului grup țintă principal: Persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv Romi;

Grupul recomandat  persoane care beneficiază de servicii medicale de tip outreach din grupurile vulnerabile, inclusive Romi, este de peste 400 de persoane.

Principalele categorii de costuri eligibile sunt:

 • costul personalului alocat proiectului;
 • indemnizații de călătorie și de ședere pentru personalul care participă la proiect
 • costul echipamentelor noi.
 • costurile consumabilelor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului;
 • costurile aferente altor contracte atribuite de Promotorul de Proiect în vederea realizării proiectului, cu condiția ca atribuirea să respecte normele aplicabile privind achizițiile publice și prezentul Regulament;
 • costuri care apar din cerințele impuse prin contractul de finanțare pentru fiecare proiect.
 • Costuri indirecte: administrative

LASĂ UN COMENTARIU