S-a aprobat PNRR-ul. Peste 2 miliarde pentru entitățile private

Comisia Europeană a aprobat pachetul de reforme și investiții propus de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Planul se implementează până 2026. Întregul pachet are o valoare de 29,2 miliarde de euro împărțit aproximativ egal între granturi nerambursabile și împrumuturi. Banii se transferă către țara beneficiară în 9 tranșe bazate progresul pe reformele asumate în domeniile prioritare și indicatorii realizați pe investițiile aferente reformelor.

PNRR are la bază 6 piloni principali: Tranziția spre o economie verde;Transformarea digitală; Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; Coeziunea socială și teritorială; Sănătate și reziliență instituțională; Copii, tineri, educație și competențe.

41% din alocare reprezintă investiții și reforme ce au ca destinație adresarea schimbărilor climatice pe fiecare dintre pilonii amintiți anterior, respectiv:

 • 3,9 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii de cala ferată folosind tehnologii cu zero emisii;
 • 1,9 miliarde de euro pentru infrastructură urbană verde;
 • 855 milioane de euro pentru tranziția către producția de energie regenerabilă;
 • 2,7 miliarde pentru eficientizarea energetică a clădirilor;
 • 1,1 miliarde pentru protecția biodiversității;

Am defalcat programul și pilonii acestuia în funcție de adresabilitatea programelor. În acest material ne vom concentra pe cele peste 2 miliarde de euro adresate direct entităților private. Fie că sunt ele companii sau ONG-uri. Acestea pot beneficia de programe ce vizează: digitalizarea mediului privat, dezvoltarea industriilor avansate – susținerea transferului tehnologic și retehnologizarea industriei cu tehnologii verzi.

Instrumentele financiare pentru sectorul privat sunt împărțite după cum urmează:

 1. Garanția de portofoliu pentru Reziliență

PNRR prevede garanții publice de 80% la credite bancare destinate IMM-urilor. Un astfel de instrument financiar este Garanția de portofoliu pentru Reziliență, pentru care au fost propuse 300 de milioane de euro prin PNRR.

 • Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică

Tot în cadrul instrumentelor financiare va fi și Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică, pentru care se prevede un buget de 200 de milioane de euro din PNRR. Beneficiarii vor fi IMM-urile și companiile mari cu maximum 500 de angajați, care vor putea obține astfel împrumuturi cu garanții de 80% de tip capital de lucru, linii de credit, credite de investiții, leasing. Investițiile vor viza acțiuni climatice, cum ar fi, de exemplu, sisteme de creștere a eficienței energetice.

Beneficiarii acestor garanții vor fi firmele mici și mijlocii și companiile mari cu maximum 500 de angajați.

 • Fondul de fonduri de capital de risc pentru Redresare

Fondul de fonduri va primi va avea alocat un buget total de 400  de milioane de euro, pentru investiții de capital de risc și va fi implementat cu sprijinul Fondului European de Investiții (FEI).

Acești bani vor fi distribuiți către 100 de manageri de fonduri, care vor acorda investiții firmelor românești.

În funcție de mărimea firmelor, investițiile de capital de risc acordate de fondurile de investiții care se vor crea vor fi următoarele:

 • 50.000-200.000 euro pentru start-up-uri.
 • 200.000 – 3.000.000 euro pentru companii în stadii incipiente de creștere.
 • 3.000.000 – 5.000.000 pentru întreprinderi în etape avansate de creștere.
 • peste 5.000.000 pentru midcaps.
 • 5.000.000 – 20.000.000 pentru proiecte de tip energie regenerabilă sau biomasă.
 • Fondurile de investiții vor opri părți sociale/pachete de acțiuni din firmele finanțate, iar veniturile din vânzarea acestor participații se vor întoarce în Fondul fondurilor pentru noi investiții.
 • Digitalizarea IMM-urilor – ajutoare de minimis

Un buget de 315 de milioane de euro va fi folosit adoptarea unor tehnologii digitale (valoare minimă  a unui proiect este de 30.000 euro, iar valoarea maximă este 100.000 euro). Banii vor fi folosiți pentru investiții precum: comerț  electronic, activități economice electronice și  procese economice în rețea, centre de inovare  digitală, laboratoare vii, antreprenori web și  start-up-uri în domeniul TIC, B2B.

 • Ajutor pentru listarea firmelor la bursă
 • PNRR prevede și o schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă. Va fi alocat un buget total de 35 de milioane de euro, din care statul vrea să acorde ajutoare de minimis de câte 200.000 de euro pentru susținerea procedurilor de listare a companiilor la bursă (Bursa de Valori București), precum și ajutoare de minimis de 25.000 de euro pentru susținerea procedurilor de listare a IMM-urilor pe piața alternativă (AeRO).

280 de firme sprijinite pentru listare la bursă până în anul 2026.

 • Competențe digitale

Un buget de 20 milioane euro va fi folosit pentru servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale. Aici vor fi, probabil organizate cursuri de formare IT pentru angajați, inclusiv cu efect în zona de egalitate de gen.

 • Un buget de 100 de milioane de euro va fi alocat pentru stimularea eficienței energetice în industrie”, pentru firmele mici și mijlocii (IMM) și firmele mari din sectorul producției industriale. Principalele investiții finanțabile vor fi:
 • Înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și  modernizarea sistemelor de producție, contorizarea si optimizarea consumului de energie  al operatorilor economici.
 • Achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/ reducerea  consumului/monitorizarea indicatorilor pentru fiecare echipament individual la nivelul  operatorilor/ ramurii de activitate/digitalizare și trasfer date la distanță. Raportare  Auditori energetici. Raportare Manageri energetici. Raportare operatori economici.
 • Asigurarea încălzirii – răcirii în cadrul operatorilor economici prin sisteme alternative de  producere a agentului termic și energiei electrice, inclusiv prin panouri solare instalate  pe acoperișuri sau prin alte măsuri de eficientizare propuse de auditorul energetic.
 • Digitalizarea sectorului neguvernamental

Program de digitalizare a ONG-urilor. ONG-urile pot solicita până la 70.000 euro pentru digitalizarea organizației și dezvoltarea de competențe digitale pentru angajați și voluntari;

Tags : PNRR PNRRaprobat

LASĂ UN COMENTARIU