Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi- Regiunea Centru

Ghid in consultare publica pana la data de 02.08.2023

ADR CENTRU Schema de minimis

Beneficiari eligibili

Intreprinderi din Regiunea Centru – microîntreprinderi, inclusiv microintreprinderi nou înfiintate și/sau start-up-uri Județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Dată ESTIMATĂ deschidere apel trim 3/2023

Obiectiv- O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

Valoarea eligibilă a unui proiect

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile: 25.000 euro
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 200.000 euro
Pentru start-up-uri, valoarea maximă a finanțării nerambursabile nu va depăși 100.000 euro.

Intensitate apel

Contribuția solicitantului – minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției, iar contribuția PR Centru la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Cheltuieli eligibile

Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale
microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, precum
si dotării încadrate in categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente
informatice, echipamente de birotică

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în
domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;

Activități de instruire a angajaților

Investiții în procese de producție ecologice și de utilizare eficientă a resurselor în
microîntreprinderi (reciclare, energie regenerabila, tehnologii ecologice, s.a)

Activitati consultanta, audit financiar, management proiect, publicitate

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

Activitati eligibile- coduri CAEN selectate din clasele

13,14, 15, 16 18, 20, 21,22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 45 55, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 79, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96

Domenii – activitati productive (industriala , materiale constructii, textile, sa), constructii, servicii cazare, intretinere corporala, servicii medicale, alte forme de  invatamant, s.a.