Se lansează „Start-Up Nation” în 2022

Începând cu anul 2022, Start Up Nation pune la dispoziție 200.000 lei finanțare nerambursabilă pentru afacerea ta, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Aportul beneficiarului (cofinanțarea) trebuie să fie de minim 5% din valoarea proiectului.

Domeniile eligibile de activitate sunt:

 • Producție
 • Servicii/ Industrii creative
 • Servicii & Comerț

Se consideră eligibile:

 1. Firmele care sunt înființate de persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv
 2. Firmele cu până la 249 de angajați și cifră de afaceri de până la 50 milioane EUR, la momentul cererii de finanțare
 3. Firmele care fac parte din categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii;
 4. Firmele cu capital social integral privat și care sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice.
 5. Firmele care nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 EUR pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică
 6. Firmele care nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității

! Crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei devine vacant din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.

Nu se consideră eligibile:

 1. Persoanele care dețin calitatea de acționari/asociați sau administratori în mai multe societăți, nu pot aplica decât cu o singură societate.
 2. Asociații și/sau acționarii societăților care au obținut finanțări nerambursabile în cadrul programelor de granturi pentru capital de lucru și HoReCa.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. Echipamente tehnologice, inclusive echipamente specifice sălilor de sport. Sunt asimilate echipamentelor tehnologice și sistemele de energie regenerabilă. Mijloacele de transport 100% electrice sunt de asemenea asimilate echipamentelor tehnologice.
 2. Achiziționarea de spatii de lucru, spatii de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. In aceasta situație va fi necesar un raport întocmit de un expert ANEVAR care să fundamenteze prețul de achiziție. În extrasul de carte funciară, spațiul nu trebuie să figureze cu destinații locative. Corturile și baloanele presostatice sunt asimilate spațiilor.
 3. Autovehicule (autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme)
 4. Izoterme si frigorifice,
 5. Doc plutitor,
 6. Șalupe maritime pentru călătorii,
 7. Ambarcațiuni de agrement,
 8. Aparate de zbor,
 9. Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G. .Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. Pentru alte activități în afara celor menționate anterior,  autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului , iar ministerul va finanța 50.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
 10. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică si sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 11. Salariile, utilitățile (inclusiv abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț pot fi bugetate în limita a 5000 lei dacă se creează un singur loc de muncă și în limita a 10.000 lei dacă se vor crea după aprobarea proiectului, două locuri noi de muncă.
 12. Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuiala obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătură electronică este eligibila și înainte de semnarea acordului de finanțare.
 13. Achiziția de brevete de invenție, francize, etichetare ecologica;
 14. Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în UE – pentru asociatul/acționarul/angajații societății care aplică, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană;
 15. Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei,
 16. Doua plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei.
 17. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

LASĂ UN COMENTARIU