slider-management-proiect

DESCRIERE SERVICIU

Management de proiect, inclusiv implementare de proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale.

DETALIERE SERVICIU

Consultanță în vederea obținerii de credite pentru implementarea proiectelor finanțate.
Sprijin în identificarea unor furnizori performanți, după caz.
Planificarea tuturor operațiunilor proiectului, inclusiv planificare financiară.
Modele de proceduri pentru diferitele componente ale proiectului.
Consultanță pentru asigurarea tuturor condițiilor de contractare a resurselor umane, materiale, financiare.
Consultanță pentru raportare tehnică, elaborarea rapoartelor, după caz.
Consultanță pentru raportarea financiară, elaborarea rapoartelor și a cererilor de rambursare, după caz.
Depunerea de contestații, după caz.
Verificarea tuturor documentelor și identificarea erorilor, precum și a măsurilor corective și de prevenție în vederea asigurării rambursării tuturor cheltuielilor.
Asigurarea procedurilor de achiziții conform legislației aplicabile.

CE NE RECOMANDĂ

 98% rata de rambursare a cheltuielilor